פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

עידכון בנושא דחייה בהחלת מפרט הנדסי חדש לתכנון מרחבים מוגנים

עידכון בנושא דחייה בהחלת מפרט הנדסי חדש לתכנון מרחבים מוגנים