פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

ריכוז מידע באתר החדש של הפורטל חירום לאומי

קישורים חשובים

לפרטי מידע על מהנדסי המחוז: כתובות, טלפונים ומיילים - לחץ כאן.לרשימת ההנחיות, המפרטים והתקנות - לחץ כאן.