פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

מערכת פיקוד העורף

לאישור בקשות להיתר בנייה

כניסה למערכת למשתמש קיים

אינך רשום למערכת?

שלום רב! אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם למערכת...

מערכת רישוי מהנדסים

לקהל המתכננים שלום,
בשל החגים הקרבים וכן עקב תחלואה גוברת בקרב אנשי המערך, יתכנו עיכובים בבדיקת התוכניות.
אנו עושים מאמצים לענות בהקדם.

ענף ההנדסה והרגולציה בפיקוד העורף מאחל לכם חג שמח ושנה טובה
חגי תשרי