פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

מערכת פיקוד העורף

לאישור בקשות להיתר בנייה

כניסה למערכת למשתמש קיים

אינך רשום למערכת?

שלום רב! אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם למערכת...

מערכת רישוי מהנדסים

שלום רב,
1. עקב מצב התחלואה הגבוה, עד להודעה חדשה לא ינתנו קבלות קהל פרונטאליות במשרדי המהנדסים ובנוסף לא תבוצענה בשטח ביקורות איכלוס. למענה נוסף ניתן לפנות בדרכים חילופיות המפורסמות בהמשך ההודעה.
2. עדכונכם כי משרדי מחוז דרום בב"ש, מחוז דן ומחוז מרכז שבחולון עברו לכתובת- הבעל שם טוב 6, לוד. למענה טלפוני במחוזות אילו בלבד ניתן לחייג למספר 0768611812 בימים א-ה בין השעות  09:00-12:00 ו 13:00-16:00.


לשאלות מקצועיות יש לעיין בנוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו  
https://www.oref-rishuy.org.il/SIP_STORAGE/FILES/0/1210.pdf
או לפנות למהנדס המחוזי באזורכם. לפרטים נוספים ודרכי תקשורת https://www.oref.org.il/12495-15898-he/Pakar.aspx