פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

מערכת פיקוד העורף

לאישור בקשות להיתר בנייה

כניסה למערכת למשתמש קיים

אינך רשום למערכת?

שלום רב! אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם למערכת...

לקהל הרחב שלום רב,

לשאלות מקצועיות יש לעיין בנוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו
לרשימת ההנחיות, המפרטים והתקנות - לחץ כאן
מתכננים יקרים שימו לב! ההתכתבות במערכת נועדה על מנת שמהנדסי פקע"ר יוכלו למסור לכם הערות על התוכניות. במקרה והינכם רושמים הודעה בחלון ההתכתבות למהנדס פקע"ר הוא איננו מקבל התרעה על כך! לשאלות והבהרות יש לפנות באחת
מדרכי התקשורת.
בנוסף שימו לב כי במידה והינם בוחרים להשאיר הודעה במערכת לאחר שהחזרתם את תיק לבדיקת מהנדס פקע"ר, יש ללחוץ על כפתור "שלח" בלבד הצמוד למסך ההתכתבות ולא ללחוץ על כפתור "שמור ושלח למהנדס" על מנת לא להגדיל ספירת זמן המענה לתיק. כפתור "שמור ושלח למהנדס" נועד להעברת התיק לבדיקה חוזרת אצל מהנדס פקע"ר ותאריך היעד לטיפול בתיק נקבע בהתאם לתאריך לחיצת הכפתור הנ"ל.