פיקוד העורף
מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתרי בנייה

מערכת פיקוד העורף

לאישור בקשות להיתר בנייה

כניסה למערכת למשתמש קיים

אינך רשום למערכת?

שלום רב! אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם למערכת...

מערכת רישוי מהנדסים

לקהל הרחב שלום רב,

לשאלות מקצועיות יש לעיין בנוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו

לרשימת ההנחיות, המפרטים והתקנות - לחץ כאן

מתכננים יקרים שימו לב! ההתכתבות במערכת נועדה על מנת שמהנדסי פקע"ר יוכלו למסור לכם הערות על התוכניות. במקרה והינכם רושמים הודעה בחלון ההתכתבות למהנדס פקע"ר הוא איננו מקבל התרעה על כך! אם הינכם מעוניינים לפנות למהנדס פקע"ר יש לפנות באחת מדרכי התקשורת המפורסמות - לפרטים לחצו כאן